The Zenit-E's Manual

Alfred's Camera Page
Page 3

ZENIT-EM and -E camera's worden — dankzij hun voortreffelijke eigenschappen — ook voor vele andere takken van fotografie gebruikt: o.a. technische, wetenschappelijke en medische fotografie.

De ZENIT camera's zijn systeemcamera's, dat wil zeggen uit te rusten met tal van hulpmiddelen en met verwisselbare objectieven (met een brandpunt van 37 tit 1000 mm). De konstruktie van de reflexzoeker (instelling op matglas) maakt het gebruik van tussenringen mogelijk, waardoor zelfs reproduktiewerkzaamheden te realiseren zijn. Zo kunnen kleine voorwerpen groot worden weergegeven (macrofotografie). Ook kan met behulp van een microscoop gefotografeerd worden (microfotografie). De ZENIT-EM heeft een voorkiesdiagrafma, waardoor bij het ontspannen van de sluiter, het diagrafma automatisch op de vooraf ingestelde waarde springt.

Zowel de ZENIT-EM als de ZENIT-E hebben een ingebouwde, niet gekoppelde belichtingsmeter. De ZENIT-EM camera wordt geleverd met het objectief HELIOS-44M f2/58 mm. De ZENIT-E met het objectief HELIOS-44 f2/58 mm. Alle ZENIT camera's zijn geschikt voor de normale kleinbeeldfilms. DE ZENIT-EM is uitgerust met een fijninstelraster voor extra fijne scherpstelling. Verdere wijzigingen t.o.v. de ZENIT-E:

 • voor het terugspoelen van een volle film behoeft u slechts het gekartelde busje rond de ontspanknop naar links te draaien
 • een nieuw type opwindspoel maakt het laden van de camera nog eenvoudiger
 • de achterwand sluit zich bij het dichtdrukken automatisch
 • de cameratas kan desgewenst thuis blijven
 • de opsteekvatting voor de zonnekap is 54 mm Ø; diameter schroefvatting voor filters 52 × 0.75 mm
 • afmetingen: 141 × 100 × 93 mm
 • gewicht 1100 gram.

ZENIT-EM and -E cameras are — because of their superb characteristics — used for many branches of photography; among others technical, scientific and medical photography.

The ZENIT cameras are system cameras, that means being possible to endow with many auxiliary units and interchangeable lenses (with a focal length from 37 to 1000 mm). The construction of the reflex viewfinder (focusing on ground glass) makes it possible to use close-up rings, which makes it possible to even realise reproduction facilities. That way small objects can be displayed large (macro photography). There can also be focused with a microscope (micro photography). The ZENIT-EM has a pre-set aperture, which makes the aperture jump, at the opening of the shutter, to the preselected value.

Both the ZENIT-EM and the ZENIT-E have an in-built, non-coupled light meter. The ZENIT-EM camera is supplied with the HELIOS-44M f2/58 mm. The ZENIT-E with the lens HELIOS-44 f2/58 mm. All ZENIT cameras are fit for normal 35mm films. The ZENIT-EM is fitted with a microprism grid for extra secure focusing. Further alterations in regard to the Zenit-E:

 • to rewind the film you only need to wind the knurled bus around the shutter release button to the left
 • a new type of take-up spool makes loading the camera even easier
 • the back closes automatically on pressing shut
 • the camera case can stay at home, if desired
 • the thread for the sun cap is 54 mm Ø diameter thread mount for filters 52 × 0.75mm
 • dimnsions: 141 × 100 × 93 mm
 • weight 1100 gram.
Return to the front page