The Zenit-E's Manual

Alfred's Camera Page
Page 11
  1. Sluit de achterwand (bij de ZENIT-E het sluitingslipje omlaag drukken).
  2. Span de sluiter door de filmtransporthendel goed over te halen en denk er aan: tot de stuitnok, desgewenst in één of meerdere slagen. Druk de ontspanknop in. Door de hendel te spannen transporteert u de film één opname verder.

Voor het transporteren van onbelichte film tot voor de lens, moet u de sluiter tweemaal spannen en ontspannen.

  1. Zet de opnameteller op "1" tegenover het instelpunt op de ring. Doe dit als de transporthendel dus tweemaal is overgehaald en de sluiter dus gespannen is.
  1. Close the back (on the ZENIT-E press the closing lip downwards).
  2. Cock the shutter by properly exercising the film transport lever and remember: up to the mechanical stop, if desired in one or more strokes. Press the release button. By cocking the lever you transport the film one frame.

For transporting the unexposed film to the front of the lens, you have to cock and release the shutter twice.

  1. Put the frame counter to "1" opposite the point on the ring. Do this after the transport lever has been cocked twice and the shutter is cocked.
Return to the front page