GEBRUIKSAANWIJZING SILUET ELEKTRO

Alfred's Camera Page

Inhoudsopgave

Technische gegevens

Cameratype35 mm kleinbeeld camera
SluiterElektronisch gestuurde centraalsluiter met traploze belichtingstijden van 8 sec. tot 1/250 sec.
Negatiefformaat24×36 mm
ObjectiefTriplet F 4.0/40 mm. Afstandsinstelling vanaf 80 cm.
CamerazoekerLijnkaderzoeker met parallaxaanduiding. Lichtsignalen voor over- of onderbelichting en batterijen-controle
BelichtingsmeterIngebouwde CdS belichtingsmeter gekoppeld aan de sluitertijden en filmgevoeligheid
FilmgevoeligheidsinstellingVan 20 tot 320 ASA
Batterijvoeding1 stuks 5,6 Volt Mallory 7H 34 of Ucar type 537
FlitssynchronisatieGeschikt voor lampjes en electronenflitser

Batterij en de controle daarvan

Zoals afgebeeld op de foto hiernaast bevindt zich de batterij-ruimte aan de onderzijde van de Siluet-camera. Ze wordt afgesloten door een rond dekseltje, voorzien van een z.g. rechtse schroefdraad. Met een klein muntje kunt U het openen. Voorzichtig, want de schroefdraad is erg fijn, en wordt snel beschadigd.

De batterij, een Mallory 7H34, moet U met de +pool zichtbaar naar boven in de houder plaatsen. Om de batterij te controleren is in Uw camera een controlesysteem ingebouwd. Daartoe schuift U de handle aan de onderzijde van de lensring op K. (Zie afbeelding hiernaast). Wanneer het rode lampje aan de rechterzijde in de zoeker brandt is het electrische circuit en de batterij in orde.

Bij normaal gebruik is de levensduur van de batterij ongeveer een jaar.

Functie-omschrijving

Aan de onderzijde van de lenstubus vindt U een knopje welke de volgende functies heeft:

B = langere tijden dan 8 seconden.

(Flits) = stand voor flitsfotografie:

A = stand voor automatische fotografie.

K = batterijcontrole.

De witte stip op de knop moet tegenover het functiesymbool staan dat U verkiest.

Film inleggen

Om de achterwand van Uw camera te openen dient U de knop aan de zijkant naar beneden te drukken. De achterwand springt dan vanzelf open. Wanneer U de camera met de rugzijde naar U toe legt kunt U de film gemakkelijk inleggen, en wel als volgt:

  1. Terugwikkelknop naar boven trekken zodat de filmcassetteruimte vrijkomt.
  2. Film inleggen met de aanloopstrook in de richting van de opwikkelspoel, en de terugwikkelknop naar beneden drukken.
  3. Het begin van de aanloopstrook in de opwikkelspoel doen en wel zó, dat het tweede perforatiegat over het tandje valt.
  4. Er op letten dat de perforatie van de film goed over de tandjes van de transportas valt. (Zie afbeelding.)
  5. Camera-achterwand sluiten.

Hierna maakt U 'n twee- of drietal schijnbare opnamen om Uw eerste beeld voor het beeldvenster te krijgen. Dit controleert U met de beeldenteller, die na twee of drie schijnopnamen op no. 1 moet staan.

Filmgevoeligheid instellen

Op elk filmdoosje staat de gevoeligheidswaarde van de film vermeld in ASA en/of Din.

De gevoeligheidswaarde stelt U in door de ring met de witte stip te draaien tot hij voor het juiste getal staat. Het verdient aanbeveling om tussentijds te controleren of de juiste ASA waarde nog wel ingesteld staat.

Beeldenteller

Uw Siluet Electro heeft een automatische beeldenteller die loopt van 1 tot 36, steeds doortellend gelijk met het transporteren van de film, en die het aantal belichte foto's telt.

Ontspanner

Het is erg belangrijk dat U de ontspanknop (zie afbeelding) rustig bedient, dit om bewogen foto's te voorkomen.

Filmtransport

De film transporteert U naar het volgende beeld door de transporthendel aan de achterzijde van de camera te draaien tot aan het stuitpunt.

B-instelling

Wanneer het nodig is kunt U fotograferen met langere sluitertijden dan 8 seconden. U stelt de handle (zie afbeelding) op het punt B. Door de ontspanknop in te drukken opent U de sluiter, en wanneer U de ontspanknop loslaat sluit de sluiter zich weer.

Het is wl zaak om gebruik te maken van een stevig statief.

Zoekerinformatie

In de camerazoeker krijgt U verschillende informaties.

  1. Beeldbegrenzing.
  2. Parallaxcorrectie.
  3. Al dan niet juiste belichtingsmogelijkheid.

Ad a. De buitenste beeldbegrenzing zoals U deze in de zoeker vindt door middel van de ingespiegelde lijnkaders geeft aan àl wat U met de opname vastlegt vanaf 3 meter en verder.

Ad b. Wanneer Uw onderwerp op kortere afstand aanwezig is zult U de binnenste kaderring als omlijning moeten gebruiken.

Ad c. Aan de rechterzijde van de zoeker vindt U een tweetal lampjes:

Afstand instellen

U heeft 2 mogelijkheden om de afstand in te stellen. U kunt dit doen op de meterschaal, óf door gebruik te maken van de afstandssymbolen.

Scherpte- en diepteschaal

Op de lens vindt U een ring waarop ook de diafragmagetallen staan. Via deze ring kunt U zien wat Uw scherpte-diepte per foto wordt.

Stel dat U een afstand instelt van 2 meter. U gebruikt diafragma 8. Bij het linkse cijfer 8 begint U scherptediepte op ± 1.30 meter en ze eindigt bij het rechtse cijfer 8, t.w. bij ± 4 meter.

Bij gebruik van b.v. diafragma 11 wordt Uw scherptediepte ruimer, maar Uw sluitertijd automatisch langer.

Flitsfotografie

Op de Siluet Electro vindt U twee mogelijkheden om een flitser aan te sluiten.

Eén via de accessoireschoen voor directe aansluiting, en één aan de zijkant van de kamera voor kabelaansluiting.

Een tabel op de verpakking van flitslampjes geeft aan welk diafragmagetal moet worden gebruikt bij een bepaalde afstand en soort film.

Wanneer U een electronenflitser gebruikt is dit af te leiden uit de gebruiksaanwijzing van de flitser.

Let er wel op dat u de handle aan de onderzijde van het objectief op het flitsteken zet.

Terugspoelen van de belichte film

Wanneer Uw film geheel belicht is moet hij worden teruggespoeld naar de filmcassette. Dit gaat niet zonder meer.

Onderaan de camera vindt U een knop (zie afbeelding). Deze knop moet U indrukken en ingedrukt houden. Daarna draait U de film geheel terug met de terugwikkelslinger (zie afbeelding). Om te controleren of de film geheel is teruggedraaid moet U goed opletten of U een klik hoort. Ook kunt U het aan de weerstand van de film voelen. Bedenk wel dat U ± 1.60 meter film moet terugspoelen.

U opent de achterzijde van de camera en neemt de film er uit.

Bij het openen van de camera-achterwand springt de beeldenteller weer terug op H. (H = het teken voor het beginnen van een nieuwe film).

Belangrijke tips

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door; ondeskundig gebruik van de camera kan tot onnodige beschadigingen leiden.

Onze specialisten controleren uw camera met de meeste zorg. Mocht desondanks toch enig mankement ontstaan, laat dan de reparatie door onze deskundigen uitvoeren. Wij verzekeren u een goede en snelle service.

De Siluet-Electro is een optisch en mechanisch hoogwaardig instrument.

Bescherm het tegen vallen en stoten/vocht en vuil. De draagtas kan u daarbij helpen.

Wanneer u lange tijd de camera niet gebruikt, is het aan te bevelen de batterij uit de camera te nemen.

East West Agencies importeert en verkoopt via de detailhandel een keur van hoogwaardige technische en optische apparatuur uit de U.S.S.R., die terecht de naam hebben degelijk en zonder franje te zijn.

Het programma omvat:

Fotocamera's, waaronder de bekende Zenit reflexcamera's
Dia- en Filmprojectoren,
Prismakijkers en Telescopen,
Radio- en Televisieontvangers,
Microscopen,
Meetinstrumenten,
Horloges en andere uurwerken.

Dokumentatie en inlichtingen kunnen worden aangevraagd bij:

East West Agencies/Technical & Optical Equipment B.V.
Binckhorstlaan 340‒342
2516 BL DEN HAAG
Tel.: 070-81 41 01

EAST WEST AGENCIES
Technical & Optical Equipment bv
Den haag ‒ binckhorstlaan 340, telefoon 070-81 41 01*

Return to the front page