The Zenit-E's Manual

Alfred's Camera Page
Page 14

Instellen van sluitertijden

Licht voorzichtig de sluitertijdenknop op en draai hem rond zijn as tot de gewenste belichtingstijd tegenover het instelpunt in het midden van de schijf staat. Laat de knop zakken.

De cijfers op de sluitertijdenknop geven fracties van seconden aan en "B" voor een belichtingstijd die u zelf bepaalt.

Voor lange sluitertijden moet u de sluiter spannen, de sluitertijdenknop op "B" zetten, de sluiterontspanner indrukken en tegen de wijzers van de klok indraaien zover als mogelijk is.

Na de opname moet de knop een kwart slag met de wijzers van de klok mee gedraaid worden, waarmee deze in zijn oorspronkelijke stand terug komt.

Fotografeert u zonder flitser, dan kunt u het flitshendeltje naar verkiezing laten staan waar u wilt. Dit hendeltje mag niet langs het prisma verschoven worden.

N.B.

  1. De sluitertijd kan zowel met gespannen als met ontspannen sluiter ingesteld worden.
  2. Het is absoluut noodzakelijk bij gebruik van langzame sluitertijden en "B" de camera op statief te zetten.

Setting exposure times

Carefully raise the shutter speed knob and turn it around its axle until the desired exposure time is across the set point in the center of the disk. Drop the dial.

The numbers on the shutter speed dial display fractions of seconds and "B" for a shutter speed that you determine yourself.

Fot long shutter speeds you must cock the shutter, set the shutter speed dial to "B", press the shutter release and turn it counterclockwise as far as possible.

After the exposure the release should be turned clockwise a quarter turn, which returns it to its previous position.

If you are photographing without a flash, then you can leave the flash lever where you like. This handle may not be rotated past the prism.

Note:

  1. The shutter speed can be set both with cocked and uncocked shutter.
  2. It is absolutely necessary when using slow shutter speeds and "B", to mount the camera on a tripod.
Return to the front page