The Zenit-E's Manual

Alfred's Camera Page
Page 10

Het inleggen van de film

De camera kan bij daglicht geladen worden en wel als volgt:

  1. Open de achterwand van de camera door het lipje van de sluiting omhoog te trekken.
  2. Bevestig het uiteinde van de film a bij de ZENIT-E onder de klemveer van de opwindspoel b bij de ZENIT-EM in het gleufje van de opwindspoel. Let op, dat de film precies op de filmgeleiders komt te liggen.
  3. Leg de filmrol in de lege ruimte. Alvorens de film in de camera te kunnen leggen, dient u de filmopspoelknop omhoog te trekken.
  4. Breng de terugspoelknop weer in zijn oorspronkelijke positie en draai hiermee de film strak.
  5. Kontroleer of de perforaties van de film precies in de tandjes van de sprocket liggen.

Putting in the film

The camera can be loaded in daylight in the following way:

  1. Open the back of the camera by pulling up the lip of the lock.
  2. Fix the end of the film a on the ZENIT-E at the clenching spring of the take-up spool b on the ZENIT-EM in the slit of the take-up spool. Take care, that the film lies exactly on the film guides.
  3. Lay the film roll in the empty space. Before being able to put the film in the camera, you need to pull up the film rewind button.
  4. Put the rewind button into its original position and use it to wind the film tight.
  5. Check if the perforations of the film lie exactly in the teeth of the sprocket.
Return to the front page